http://www.visitkarelia.fi/loader.aspx?id=bedaf42d-383f-4dc5-9eba-b8b1f1767c28

VisitKarelia Destination -hanke

Toiminta-aika: 1.1.2018-31.12.2019

VisitKarelia Destination -hanke kehittää maakunnan kansainvälistä matkailua

Uusien ja merkittävien kansainvälisten matkailutuotantojen rakentaminen on VisitKarelia Destination -hankkeen päätehtävä. Uusia matkailutuotantoja haetaan maakuntaan Keski-Euroopasta, Venäjältä, Aasiasta sekä UK:sta. Tarkoituksena on rakentaa volyymituotantoja, joilla on maakunnallista vaikuttavuutta, jotka käyttävät useiden yritysten palveluita ja vaikuttavat maakunnan lentoliikenteen kehitykseen.

Hanke osallistuu Visit Finlandin koordinoimaan Lakeland-yhteistyöhön, jonka tavoitteena on tehdä Lakeland-aluetta tunnetuksi Kiinassa sekä rakentaa uusia matkailutuotantoja Kiinasta itäiseen Järvi-Suomeen.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan yritysten ja yhteisöjen kanssa, jotka tavoittelevat kansainvälistä kasvua ja joilla on valmiudet toimia kansainvälisillä markkinoilla. Yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutaan kansainväliset myynninedistämistilaisuudet sekä matkanjärjestäjien ja median edustajien tutustumismatkat alueelle.

Osana hankkeen toimenpiteitä Pohjois-Karjalan tunnettuutta ja kiinnostavuutta luodaan digitaalisten alustojen avulla. Jotta kansainvälistä kasvua saadaan luotua, on välttämätöntä, että alueen tuotetarjonta on digitaalisessa muodossa, helposti löydettävissä ja varattavissa. Hankkeessa toteutetaan keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa markkinointikampanjoita kohdemarkkina-alueilla.

VisitKarelia Destination -hankkeen tuloksena matkailutoimialan rekisteröidyt majoitusvuorokaudet kasvavat ulkomailta ja alueelle saadaan vähintään kaksi uutta maakuntatason merkittävää kansainvälistä yhteistyökumppanuutta. Projektissa mukana olevat yritykset luovat uusia kansainvälisiä yhteistyösopimuksia. Hanke tuottaa alueelta laadukasta mediasisältöä, jota myös yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää markkinoinnissaan.


Yritysyhteistyö

Maakunnassa toimivat matkailuyritykset, jotka täyttävät Visit Finlandin kansainvälisyyskriteerit ovat tervetulleita osallistumaan hankkeen toteutukseen. Yritysten kanssa tehtävät yhteiset markkinointi- ja myynninedistämistoimenpiteet ovat hankkeen keskeistä sisältöä. Osallistuessaan yritys sitoutuu hankkeeseen kahdeksi vuodeksi.

Osallistumismaksut:

  • Yrityspaikka 1500 €/vuosi. Yritys voi osallistua yhteen kansainväliseen workshopiin sekä sen kanssa toteutetaan yhteistyössä matkanjärjestäjä- ja mediavierailuita. Hanke tukee yrityksen osallistumiskuluja, mutta yritys osallistuu myös itse kustannuksiin erillisen suunnitelman mukaisesti.
  • Yritysryhmä 1500 €/vuosi. Yritysryhmässä voi olla 2-5 yritystä. 1500 euron osallistumiskustannus jaetaan yritysten kesken. Yritykset voivat keskenään sopia osallistumismaksujen jakautumisesta per yritys. Yritysryhmä saa yhden paikan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
  • Yhteisö 1500 €/vuosi. Yhteisö voi olla yhdistys, joka edustaa matkailutoimialaa. Yhdistys saa yhden paikan hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Haluatko mukaan hankkeeseen? Ota yhteyttä kehitysjohtaja Laura Vilander, puh. 040 137 2279 tai laura.vilander@visitkarelia.fi

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: 980 100 euroa
Julkisen tuen määrä: 70 %

Hankkeen henkilöstö:

Laura Vilander
kehitysjohtaja
puh. 040 137 2279
laura.vilander@visitkarelia.fi

Anna Härkönen
projektikoordinaattori
puh. 0400 239 619
anna.harkonen@visitkarelia.fi

Jonna Piipponen
projektisihteeri
puh. 040 487 4897
jonna.piipponen@visitkarelia.fi