Karelia Expert koordinoi matkailun kehittämistyötä Pohjois-Karjalassa

Matkailuala kasvaa Suomessa ja maailmalla

Matkailu on globaali kasvuala. Suhdannevaihteluista huolimatta toimiala on kasvanut Suomessa viidessä vuodessa yli 20 prosenttia ja on teollisuudenalana arvoltaan yli 13 miljardia euroa. Matkailuyrityksiä on maassamme noin 30 000, ja toimiala työllistää noin 200 000 henkilöä.

Matkailun megatrendit suosivat Suomea myös tulevaisuudessa. Pohjois-Karjalalla on hyvät edellytykset vastata tulevaisuuden trendeihin.

Matkailutoimialan elinvoima on yrityksissä, ja niiden toimintaedellytyksiä on tuettava myös yhteisin voimin. Karelia Expert Matkailupalvelun tehtävänä on koordinoida maakunnan matkailun kehitystyötä. Osallistumme kehittämiseen erityisesti eri hankkeiden kautta. Keräämme myös maakunnan matkailutilastoja, jotka kertovat alueemme kehityksestä.  

> Tutustu maakunnan matkailun teema- ja toimenpideohjelmaan
> Tutustu maakunnan matkailutilastoihin