Ajankohtaista

Rajanylitykset Niiralassa 2019

27.01.2020

Vuonna 2019 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 1 128 287 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 2,3 prosenttia vuoden 2018 tasosta (1 154 604).

Vuonna 2019 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta noin 1,12 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2018 rajanylittäjiä oli noin 1,15 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 2,4 prosenttia (noin -27 792 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2018.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yhdeksän prosenttia (-55 862 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä kasvoi reilulla viidellä prosentilla (+28 677 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä väheni yli neljä prosenttia (-607 henkilöä).

Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 50 %, venäläisiä 49 % ja muiden maiden kansalaisia 1 % vuonna 2019. Vuonna 2018 suomalaisten osuus oli noin 54 % ja venäläisten osuus oli 45 %.

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämis- tai käännyttämispäätös 90 henkilölle (97 vuonna 2018). Suurin osa toimenpiteistä aiheutui Schengen-alueelle vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin, Schengen-alueella sallitun oleskeluajan puuttumisesta tai ylittymisestä sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Pääsyn epäämiseen tai käännyttämiseen liittyen, Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon määrättiin 25 henkilöä.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 3 560 matkustajalle (2 755 vuonna 2018). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääasiassa Turkkiin. Rajatarkastusten määrän lisääntyminen selittyy edellisvuotta vilkkaammalla lomalentoliikenteellä.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla rajatarkastuksia tehtiin vuonna 2019 5 747, kun vuonna 2018 ylityksiä oli 5 079 (nousua noin 13 prosenttia). Vuonna 2019 puuta tuotiin 70 073 m3, kun lukema vuonna 2018 oli 62 378 m3 (nousua 12 prosenttia). Puuhaketta vuonna 2019 tuotiin 24 005 m3. Hakkeen kuljetus alkoi syyskuussa 2018, josta lähtien loppuvuonna haketta tuotiin 15 609 m3.

LÄHDE: P-K:N RAJAVARTIOSTO

Rajanylityksen Niiralassa 2019_PDF

Takaisin arkistoon