Ajankohtaista

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

01.03.2019

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.3.2019 kello 14:00 alkaen Hotelli-Ravintola Aadan Koitos-kabinetissa, osoitteessa Kauppakatu 32, 80100 JOENSUU.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 1.3.2019 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.kareliaexpert.fi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 §    Kokouksen avaaminen

2 §    Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 §    Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 §    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

5 §    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 §    Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7 §    Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
         esittäminen

8 §    Tilinpäätöksen vahvistaminen

9 §    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

10 §  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11 §  Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

12 §  Hallituksen jäsenten valitseminen

13 §  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14 §  Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

15 §  Muut käsiteltävät asiat

16 §  Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin kohtiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä yhtiön toimipisteessä osoitteessa Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 12.3.2019 klo 14:00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostitse osoitteeseen: jonna.piipponen@kareliaexpert.fi
- puhelimitse numeroon 040 487 4897 (maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien asioiden käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

3. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Joensuussa 15.2.2019

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Hallitus

Takaisin arkistoon