Ajankohtaista

Muistio: Matkailun aamiainen 23.8.2017

07.09.2017

Yrittäjien aamukahvit / Karelia Expert

Aika                   23.8.2017 klo11:00-12:30

Paikka               Ravintola Kerubi, Joensuu

Asiat

Anna Jetsu tuli esittelemään jatkohanketta. Aluksi hän kertoi, että meneillään olevassa matkailun kasvuohjelmassa painopiste on ollut alueen ja yritysten valmistelemisessa kv-matkailukohteeksi. Ennen kasvuohjelmaa ei ole tehty koko maakuntana töitä kv-matkailun eteen vaan yritykset ovat tehneet sitä itsenäisesti. Tämän vuoksi hankkeessa on tehty paljon perustoimintaa, jotta pohja tulisi kuntoon: tuotettu uutta markkinointimateriaalia ja esitetty aluetta lukuisille matkanjärjestäjälle ja medialle sekä oltu näkyvästi esillä eri messuilla ja workshopeissa. Syksyllä on tarkoitus tehdä kaikista kontakteista lista, joille lähetetään säännöllisesti uutiskirjeitä. Lisäksi tarkoituksena on tehdä vielä high priority-lista niistä matkatoimistoista, jotka ovat alueelle niitä potentiaalisimpia kumppaneita. Niiden osalta tullaan kirjaamaan vielä tarkemmat tiedot niistä mitä on nähty ja mistä on oltu kiinnostuneita jne.

Sitten Anna esitteli jatkohankkeen nimeltä Visit Karelia destination – voimaa matkailuvientiin, jossa destinaatioajattelua viedään pidemmälle ja siinä tehdään tiivistä yhteistyötä muun Lakeland-alueen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala) kanssa. Visit Finlandilta Lakeland-alueen omalta koordinaattorilta Kiti Häkkiseltä on tulossa myös puoltolause hankkeen puolesta. Yhteisalueella on jo kaksi isoa matkatoimistoa Kiinasta valmiina kumppaneiksi. Hankkeessa keskitytään Lakeland-alueen matkailutuotantojen rakentamiseen ja sisällöntuotantoon erityisesti Kiinassa keskeisenä päämarkkina-alueena, markkinointiyhteistyön syventämiseen kv-kumppanien kanssa, jatketaan workshopeja, opintomatkoja, messuja ja media- ja matkanjärjestäjävierailuita, materiaalituotantoa ja digikaupan pilotointi matkanjärjestäjille. Kokonaisbudjetti on 1 miljoona euroa/ 2 vuodelle ja henkilöresurssit 2,5 ihmistä eli 1 kokoaikainen projektipäällikkö, 1 kokoaikainen projektikoordinaattori ja 1 osa-aikainen projektisihteeri. Tässä hankkeessa on edeltäjästään poiketen yksi hakija ja se on Karelia Expert. Hanke rahoitetaan kuntarahoituksella ja parasta aikaa ovat meneillään neuvottelut 14 kunnan kanssa (ml. Heinävesi).

Tavoitteena on saada vähintään 2 Kontikin tasoista destinaatiotason kumppanuutta maailmalta, joiden kanssa on tarkoitus tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä, joka johtaa matkailijoiden ja lentojen lisääntymiseen alueella. Yhteistyössä rakennetaan matkailutuotantokumppanin kanssa kiinnostavia erikoistuotteita, joita ei voi ostaa muualta. Lisäksi jatketaan markkinointimateriaalien valmistusta, mutta tuotetaan niitä aikaisempaa enemmän yhteistyössä eri maiden kumppaneiden kanssa, joilla on parempi ymmärrys siitä, miltä heidän kulttuurissaan myyvän materiaalin tulee näyttää. Lisäksi matkatoimistot ovat pyytäneet suljettua järjestelmää, josta voisivat ostaa alueen tuotteita. Tällaisen järjestelmän lanseeraaminen kuuluu myös hankkeen tavoitteisiin.

Jaakko Löppönen lisäsi vielä, että 14 kunnan kanssa rakennetaan rahoitusta Karelia Expertille, jolla tavoitellaan matkailukysynnän kasvattamista. Rahoitusta haetaan siis samalla sekä kotimaan että ulkomaan toimenpiteisiin, mutta hankerahoituksen osuus antaa resurssit nimenomaan kv-kenttään. Hän viittasi Visit Finlandin strategiaan, jossa Etelä on uusi myyntikohde ulkomaille Lapin ja Helsingin rinnalla ja kysyi, onko meillä myytävät tuotteet kunnossa sitä edellyttävällä tavalla. Yrittäjät olivat kiinnostuneita tulemaan mukaan neuvotteluihin kuntapäättäjien kanssa ja päätettiinkin järjestää tilaisuus yhteiseen tapaamiseen. Jaakko korosti, että strategisesti alue tarvitsee niitä kv-pelikumppaneita, joilla on oikeasti varaa (50 000-200 000 e) panostaa kehittämiseen. Jaakko esitteli myös benchmark-kohteena Lake Saimaa Pures Finland – eli Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan matkailualueen uuden brändikirjan tuoden esiin mitä muualla tehdään sillä aikaa, kun meillä kinataan oman maakunnan sisällä asioista.

Muiden keskeisten asioiden listalla olivat myös rajajakelun julkaisu ja Visitkarelian uudet nettisivut. Rajajakelun julkaisulla tarkoitetaan 30–40 sivun lehtistä, jonne voitaisiin tuottaa yritysten mainoksia. Yritykset olivat kuitenkin sitä mieltä, että artikkelit toimivat mainoksia paremmin, koska yritysten sanoma tulee niissä paremmin esille. Lisäksi ajateltiin, että rajalla jo matkalla oleviin ei voi mainonnalla enää vaikuttaa merkittävästi vaan matkailijat ovat jo päättäneet mihin menevät. Kolilla tätä nimittäin on jo aiemmin kokeiltu. Osa oli myös sitä mieltä, että parempaa näkyvyyttä saataisiin, jos mainoksia sijoitettaisiin enemmän konsulaatteihin viisuminhakupaikkoihin, siinä vaiheessa kun matkailija vasta suunnittelee matkaansa. Päätettiin siis yksimielisesti unohtaa rajajakelujulkaisu.

Jaakko esitteli myös uusia nettisivuja, joiden suomenkielinen osa pyritään avaamaan mahdollisimman pian. Idea on, että sivut ovat artikkelipohjaisia, jossa mielenkiintoisilla teksteillä herätetään asiakkaan ostohalu. Yläpalkeista pääsee helposti katsomaan syksyn ja tulevan talven tarjontaa. Lisätään myös kohta kesä 2018. Tarkoituksena on että yritykset tuottavat itse artikkelit ja lähettävät ne Annalle (anna.harkonen@visitkarelia.fi ).

 

Takaisin arkistoon